Török templom

A XIV. században épült. A XVIII. század végén, a Prónay család birtoklása idején valószínűleg az evangélikusok használták, 1845-től azonban magtárként funkcionált.
A település nyugati határában, egy dombon áll ez az egyhajós, keletelt templom, mely a hajójánál keskenyebb, egyenes záródású a szentélye és nyeregtetője van. Falazata tört kő, külseje vakolatlan, sarkai armírozottak. Újabb bejárata a szentély déli oldalán található, az eredeti hajó északi oldalán, befalazva. A szentély és a hajó keleti homlokzatán egy-egy csúcsíves, a délin két négyzetes, kisméretű ablak látható. Hajója és szentélye egyaránt dongaboltozatos, diadalíve csúcsíves. A diadalív pilléreiben két kis fülke található, az egyik zárható volt.