Strahora (Csák Máté) vára

A vár az 1260-as években épült, valószínűleg a Kacsics-nemzetségből származó Illés család részére. A XIV. század elején Illés Mihály tulajdonában volt. 1310 körül az Illés család, a Károly Róbert ellen lázadó Csák Máté rendelkezésére bocsátotta a várat másik három várukkal együtt (Baglyaskő, Somoskő, Hollókő) és a rozgonyi csatában Csák Máté oldalán harcoltak. A király ezért 1320 körül elkobozta váraikat, birtokaikat köztük Sztrahora várát is. Később a király ezeket a birtokokat hűbéresének, Szécsényi Tamásnak adományozta. 1327-ben, amikor Szécsényi Tamást a birtokba iktatták a vár már megüresedett és mint "egykori" várt említik. A megüresedett vár hamarosan romokban állt és a hozzá tartozó területeket a Hollókői birtokhoz csatolták. A várat három oldalról meredek hegyoldal veszi körül. A déli könnyebben megközelíthető oldalon, de máshol is látható a várat védő száraz várárok maradványa. A föld felett kevés maradt a falakból, de az ásatások során feltárták a laképület egy faltöredékét, és a várudvaron a kövekkel körülvett ciszterna is látható.